Amandelen leveren een positieve bijdrage in de therapie tegen overgewicht

Op basis van de vele positieve effecten op de gezondheid adviseren voedingswetenschappers een redelijke hoeveelheid noten te eten. De rol van notenconsumptie bij de behandeling van overgewicht is echter nog niet eenduidig wetenschappelijk verklaard. Het eten van noten binnen een bepaald dieet wordt wegens de hoge energiedichtheid van de noten met de nodige argwaan bekeken. Een aantal epidemiologische onderzoeken konden een negatieve correlatie tussen het eten van noten en het lichaamsgewicht vaststellen. Tot op heden hebben slechts drie gerandomiseerde onderzoeken aangetoond dat regelmatige consumptie van noten een positieve bijdrage levert aan een programma voor gewichtsverlies.

De doelstelling van onderhavig onderzoek van Foster et al. was het effect ven een hypocalorisch dieet met veel amandelen (58 g per dag) te onderzoeken in vergelijking met een eveneens hypocalorisch voedingspatroon waarbij geen noten gegeten werden, beide in het kader van een 18 maanden durende gewichtscontroleprogramma.

De onderzochte groep bestond uit in totaal 123 deelnemers met overgewicht met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar en een BMI (in kg/m2) van 34,0. Antropometrische en metabolische metingen werden uitgevoerd bij aanvang van het onderzoek, na 6 maanden en na 18 maanden.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de groep die tijdens het dieet ook amandelen at na 6 maanden opvallend veel gewicht verloren had. Bij de proefpersonen die geen amandelen aten werd echter een nog groter gewichtsverlies vastgesteld. Maar het eten van amandelen tijdens het dieet hat wel een positief effect op de cholesterolwaarde; een positief effect dat bij de andere groep niet vastg esteld werd. Na een gewichtscontroleprogramma van 18 maanden werden kleine verschillen in het gewichtsverlies bij beide groepen vastgesteld.

Resumerend kan dus gesteld worden dat beide groepen na 18 maanden opvallend veel gewicht verloren hadden. Ondanks het gering gewichtsverlies na 6 maanden bij de groep die amandelen at, werd hier een sterke verbetering van het vetprofiel in het bloed vastgesteld. Hieruit blijkt dat het eten van amandelen tijdens een hypocalorisch dieet positief bijdraagt aan het verminderen van cardiovasculaire ziektes.

 

Bron:

 

Foster GD, Shantz KL, Vander Veur SS, Oliver TL, Lent MR, Virus A, Szapary PO, Rader DJ, Zemel BS, Gilden-Tsai A (2012): A randomized trial of the effects of an almond-enriched, hypocaloric diet in the treatment of obesity. Am J Clin Nutr, 96: S. 249-254.

 

 

 

Necessary cookies

  Back

  Cookies for Marketing purpose

   Back

   Analysis of user behavior

    Back

    Other cookies

     Back

     Not classified Cookies

      Back

      We respect your privacy

      Our website cookies help to make your visit to our site more enjoyable. We take your preferences into account and only use the data for which you give us your consent.

      Make your selection here:

      Necessary cookies

      Cookies for Marketing purpose

      Other cookies

      Analysis of user behavior

      Not classified Cookies

      Learn more about the use of cookies in our Privacy policy. You can withdraw your consent to the use of cookies and scripts at any time here!

      Accept all cookies
      Save selection