Gezondere bloedvaten door consumptie van walnoten

Het is bekend dat de consumptie van walnoten een positief effect heeft op de werking van de bloedvaten. De reden hiervoor was tot nu toe echter nog onduidelijk. In 2015 onderzocht een onderzoeksteam in Californië het acute en kortstondige effect van de consumptie van walnoten op de functie van de kleinste bloedvaten. De wetenschappers vermoedden hierbij een relatie met een waarde in het bloedplasma, het zogenoemde cytochroom P450. Het gaat hierbij om een lichaamseigen enzym dat voornamelijk in de lever voorkomt en hier onder andere verantwoordelijk is voor de stofwisseling van vetzuren. De proefpersonen voor het onderzoek waren 38 vrouwen na de overgang die allemaal een verhoogde cholesterolwaarde vertoonden. Zij werden steekproefsgewijs in twee groepen verdeeld. Gedurende een periode van vier weken kreeg de eerste groep dagelijks 5 gram walnoten en de tweede groep 40 gram. Daarna werd de bloedvatfunctie, de cholesterolwaarde en het gehalte aan cytochroom P450 bepaald. Deze waarden werden elke dag nuchter in de ochtend en vier uur na de walnootconsumptie gemeten. In vergelijking met 5 gram walnoten, was het effect van 40 gram duidelijk positiever op de functie van de kleinste bloedvaten. Hiermee ging tevens een toename van het cytochroom P450-gehalte in de vier weken durende studie gepaard. De cholesterolwaarden veranderden niet doorslaggevend. Deze gegevens bevestigen dus de aanname dat de consumptie van vetzuren uit walnoten een positieve invloed heeft op de productie van enzymen die noodzakelijk zijn voor de vetstofwisseling. En hierdoor is ook een verbetering van de bloedvatfunctie te verwachten...

 

Bronnen:

 

Holt RR. et al.: Effects of short-term walnut consumption on human microvascular function and its relationship to plasma epoxide content. J Nutr Biochem, Aug 2015

Necessary cookies

  Back

  Cookies for Marketing purpose

   Back

   Analysis of user behavior

    Back

    Other cookies

     Back

     Not classified Cookies

      Back

      We respect your privacy

      Our website cookies help to make your visit to our site more enjoyable. We take your preferences into account and only use the data for which you give us your consent.

      Make your selection here:

      Necessary cookies

      Cookies for Marketing purpose

      Other cookies

      Analysis of user behavior

      Not classified Cookies

      Learn more about the use of cookies in our Privacy policy. You can withdraw your consent to the use of cookies and scripts at any time here!

      Accept all cookies
      Save selection