Kan het risico op pinda-allergie verminderd worden?

Pindanoten

Een onderzoeksteam uit Groot-Brittannië en de VS stelde in 2015 in een studie vast dat het risico om een pinda-allergie te krijgen in de jonge kindertijd beïnvloed kan worden. Het voorbije decennia verdubbelde het aantal pinda-allergieën bij kinderen in de westerse wereld; ook in Afrika en Azië neemt het aantal allergische personen toe. De onderzoekers gingen na of er strategieën bestaan om pinda-allergieën te voorkomen, aangezien een reeds ontwikkelde allergie meestal een leven lang aanwezig blijft. De resultaten van de studie zijn voorlopig uniek. Het blijkt mogelijk het risico op de ontwikkeling van een pinda-allergie in de eerste vijf levensjaren met 70-86 % te verminderen. Kleine kinderen moeten daartoe regelmatig kleine hoeveelheden pindanoten eten.

628 kinderen tussen vier en elf maanden met een risico om allergie te ontwikkelen, namen deel aan de studie. Zij waren reeds allergisch voor bijv. eieren of hadden huideczeem. Bij alle kinderen werd met een priktest gecontroleerd of de huid al op pinda-allergenen reageert. 530 kinderen vertoonden een negatief resultaat, 98 een positief. Vervolgens werden ze in twee groepen verdeeld. De helft van de kinderen mocht tot hun vijfde verjaardag helemaal geen pindanoten eten; de andere helft moest tot hun 60e levensmaand per week 6 g pindanoten eten, verdeeld over twee of drie maaltijden. Resultaat: van de 530 kinderen leed 13,7 % op vijfjarige leeftijd aan een pinda-allergie. Zij bevonden zich in de groep die geen pindanoten aten. Daartegenover stond slechts 1,9 % uit de groep die regelmatig kleine hoeveelheden pindanoten gegeten had. Dezelfde tendens was merkbaar bij de kinderen met een positieve priktest, van wie de huid al voor het begin van de studie gevoelig had gereageerd. 35,3 % van deze kinderen, die tot het einde van het onderzoek pindanoten vermeden, ontwikkelde een pinda-allergie. Slechts 10,6 % van de kinderen die regelmatig pindanoten gegeten hadden, was allergisch.

Feit: de resultaten van dit onderzoek laten hopen dat kinderen tolerantie kunnen ontwikkelen ten opzichte van pinda-allergenen, als deze regelmatig gegeten worden. Het strikt vermijden van pindanoten in het menu is misschien contraproductief en kan het risico op allergieën zelfs doen toenemen. Concreet voedingsadvies kan op basis van deze resultaten echter nog niet gegeven worden. Hiervoor is verder onderzoek nodig, dat kinderen met een erg hoog risico op allergie en latere leeftijden omvat.

Bron:

Du Toit G et al.: Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. N Engl J Med. 2015; 372(9):803-13

 

Necessary cookies

  Back

  Cookies for Marketing purpose

   Back

   Analysis of user behavior

    Back

    Other cookies

     Back

     Not classified Cookies

      Back

      We respect your privacy

      Our website cookies help to make your visit to our site more enjoyable. We take your preferences into account and only use the data for which you give us your consent.

      Make your selection here:

      Necessary cookies

      Cookies for Marketing purpose

      Other cookies

      Analysis of user behavior

      Not classified Cookies

      Learn more about the use of cookies in our Privacy policy. You can withdraw your consent to the use of cookies and scripts at any time here!

      Accept all cookies
      Save selection