Mediterraan dieet voor een primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen

Kenmerkend voor het traditionele mediterrane dieet is een hoge opname van olijfolie, fruit, noten, groente en volkorenproducten, een gematigde consumptie van vis, wit vlees en rode wijn bij de maaltijd en een lage consumptie van rood vlees en zoetwaren. Uit waarnemingsonderzoeken bleek al een omgekeerde correlatie tussen een mediterraan dieet en het risico op hart- en vaatziekten.

 

Voor de studie rond Estruch et al. (2013) werd onderzoek gedaan naar  het verband tussen een mediterraan dieet en de primaire preventie van cardiovasculaire ontstekingen. Er werden proefpersonen gerandomiseerd die tot de risicogroep voor hart- en vaatziekten behoren, maar op het moment van het onderzoek geen ontstekingen hadden. De onderzoekspopulatie omvatte in totaal 7.447 personen (in de leeftijd van 55 tot 80 jaar), waarvan 57 % vrouwen. De drie onderzoeksgroepen verschilden als volgt van elkaar: De 1e groep gebruikte een mediterraan dieet met extra native olijfolie, de 2e groep vulde het mediterrane dieet aan met gemengde noten en de 3e groep gebruikte een controledieet (verlaging van de voedingsvetten).

 

Op basis van de resultaten van een tussentijdse beoordeling werd het onderzoek na 4,8 jaar stopgezet. Een primair eindpunt (bijv. een beroerte, hartinfarct of overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten) trad bij 288 deelnemers op. Uit de statistische analyse blijken aanzienlijke verschillen tussen de groepen: In groep 1 (plus extra native olijfolie) trad bij 96 proefpersonen een primair eindpunt op, bij groep 2 (plus notendieet) traden slechts 83 cardiovasculaire gebeurtenissen op, terwijl in de controlegroep bij 109 proefpersonen primaire eindpunten optraden. Tijdens de gehele onderzoeksperiode had geen enkel dieet ongewenste effecten op de proefpersonen.

Concluderend laat de lange-termijnstudie zien dat de incidentie van ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen wordt verlaagd bij personen met een hoog cardiovasculair risico die een mediterraan dieet met extra native olijfolie of noten volgen. De resultaten bevestigen dus de hypothese dat een mediterraan dieet geschikt is voor de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen.

 

Bron:

Estruch R et al. (2013): Primary prevention of cardiovascular disease with a mediterranean diet. N Engl J Med, DOI:10.1056.

 

 

Necessary cookies

  Back

  Cookies for Marketing purpose

   Back

   Analysis of user behavior

    Back

    Other cookies

     Back

     Not classified Cookies

      Back

      We respect your privacy

      Our website cookies help to make your visit to our site more enjoyable. We take your preferences into account and only use the data for which you give us your consent.

      Make your selection here:

      Necessary cookies

      Cookies for Marketing purpose

      Other cookies

      Analysis of user behavior

      Not classified Cookies

      Learn more about the use of cookies in our Privacy policy. You can withdraw your consent to the use of cookies and scripts at any time here!

      Accept all cookies
      Save selection