Noten kunnen een positief effect hebben op hypertensie

Het is heel aannemelijk dat dagelijkse consumptie van noten het risico op hypertensie kan verlagen. Het hoge gehalte aan magnesium, kalium en onverzadigde vetzuren samen met het lage gehalte aan natrium in onbewerkte noten, zijn factoren die mogelijk een rol in dit proces spelen. Een recente studie heeft echter geen bewijs kunnen vinden dat notenconsumptie hypertensie helemaal kan voorkomen.

Hypertensie is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem, aangezien het één van de onderliggende factoren is voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. De inschatting is dat wereldwijd ongeveer 1 miljard personen leiden aan hypertensie. In Europa blijft dit aantal stijgen. Martínez-Lapiscina et al. analyseerde de effecten van noten op de preventie van hypertensie met gegevens afkomstig uit de SUN-studie.

 

De SUN-studie is een dynamische cohort studie met Spaanse studenten. De doorlopende werving van de deelnemers is gestart in december 1999. Voedingskundige informatie van de deelnemers wordt elke 2 jaar verzameld. De studie heeft als doel voedingsgerelateerde factoren te identificeren die een relatie hebben met hypertensie, diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

Zelfgerapporteerde gegevens

In totaal zijn er 9.919 gezonde deelnemers met een normaal eetpatroon geselecteerd uit de 19.519 geworven personen. Door middel van een voedselvragenlijst is informatie verkregen over de notenconsumptie (walnoten, amandelen, hazelnoten en pinda’s). Afhankelijk van hun frequentie van notenconsumptie werden de deelnemers in vier groepen ingedeeld: zelden/nooit, 1-3 keer per maand, eens per week of meer dan eens per week. Daarnaast rapporteerden de deelnemers zelf hun systolische en diastolische bloeddruk . De diagnose hypertensie werd gesteld bij het hebben van een systolische bloeddruk van ≥ 140 mm Hg en/of een diastolische bloeddruk van ≥ 90 mm Hg.

Geen associatie tussen notenconsumptie en hypertensie

 

Gedurende de gemiddelde onderzoek follow-up van 4,5 jaar werden er 542 nieuwe gevallen van hypertensie gevonden. De incidentie van hypertensie in deze studie is 12,4 per 1.000 persoonsjaren. Frequente noteneters waren veelal mannen, met een relatief hogere leeftijd, niet-rokers, met een actieve levensstijl en frequentere diagnose met hypercholesterolemie. Daarnaast hadden de deelnemers die wekelijks noten aten een hogere inname van energie, alcohol en onverzadigde vetzuren en een lagere inname van natrium en verzadigde vetzuren vergeleken met de andere groepen.

Notenconsumptie in zijn algemeenheid was gerelateerd aan een hogere inname van fruit, groenten en vis en een lagere consumptie van zuivel- en vleesproducten. Na correctie voor onder andere voedingspatroon, geslacht en leeftijd werd er echter geen verband gevonden tussen notenconsumptie en het ontstaan van hypertensie.

 

Gezouten vs. ongezouten noten

De onderzoekers hadden verwacht een preventief effect van notenconsumptie op hypertensie aan te kunnen tonen. In deze studie is geen onderscheid gemaakt tussen consumptie van gezouten en ongezouten noten. Dit is volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring voor het uitblijven van een relatie, aangezien de Spaanse populatie over het algemeen gezouten noten eet. Dit heeft mogelijk een negatief effect op de uitkomsten van de studie en intervenieert met de gezondheidsvoordelen van noten. Verder onderzoek op dit onderwerp is dan ook nodig om antwoord te geven op de vraag of noten een preventieve werking kunnen hebben op de incidentie van hypertensie.

Bron:

Martínez-Lapiscina E.H., Pimenta A.M., Beunza J.J., Bes-Rastrollo M., Martínez J.A., and Martínez-González M.A. Nut consumption and incidence of hypertension: The SUN prospective cohort. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases; in press.

Necessary cookies

  Back

  Cookies for Marketing purpose

   Back

   Analysis of user behavior

    Back

    Other cookies

     Back

     Not classified Cookies

      Back

      We respect your privacy

      Our website cookies help to make your visit to our site more enjoyable. We take your preferences into account and only use the data for which you give us your consent.

      Make your selection here:

      Necessary cookies

      Cookies for Marketing purpose

      Other cookies

      Analysis of user behavior

      Not classified Cookies

      Learn more about the use of cookies in our Privacy policy. You can withdraw your consent to the use of cookies and scripts at any time here!

      Accept all cookies
      Save selection